خیریه حامیان لبخند ایتام

با افتخار به استحضار می رساند موسسه خیریه حامیان لبخند ایتام به واسطه عملکرد شفاف و درخشانش ، با عنوان برترین و فعال ترین خیریه در منطقه خود ، در امور خیرخواهانه ای همچون معیشت، اموزش و توانمندسازی ، هزینه های درمانی و حمایت مالی کودکان ایتام و نیازمند فعالیت دارد. 
این خیریه مردم نهاد فعالیت خود را به طور رسمی از از شهریور سال ۱۳۹۶ ، با شماره ثبت ۴۲۹۲۷ و مجوز رسمی از وزارت کشور و پلیس امنیت اغاز کرده است . هدف ما اینده سازی کودکانی است که در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند و چشم امید به ما بسته اند. 
امید داریم با یاری حامیان لبخند ایتامی، انگیزه و نشاط را به کودکانی که از داشتن پدر محروم اند بازگردانیم و کمک های شما عزیزان را در کمال صداقت به دست نیازمندان واقعی برسانیم. 
۰
بیش از دو هزار کودک تحت پوشش

ادرس : اسلامشهر ، خیابان باغنرده ( سلمان فارسی) ، کوچه ۲ رجبی ، پلاک ۵۲